Finnország lesz a világ első országa, ahol eltörlik az összes iskolai tantárgyat

A finn oktatási rendszert az egyik legjobbnak tartják a világon. A nemzetközi listákon mindig az első 10 helyezett között szerepel. A finnek azonban ennek ellenére sem ülnek a babérjaikon, hanem úgy döntöttek, igazi forradalmat hajtanak végre az iskolarendszerben. Céljuk, valamennyi tantárgyat eltöröljék a tantervből.

Nem lesz többé matematika, fizika, irodalom, földrajz vagy történelem. A helsinki Oktatásügyi Minisztérium vezetője ekképpen magyarázta a változásokat:

“Sok iskolában még mindig a régi módszerekkel tanítanak, melyek az 1900-as évek elején valóban hasznosak voltak. De az igények és a szükségletek már nem ugyanazok, az oktatási rendszert a 21. század elvárásaihoz kell igazítanunk.”

Az egyes tantárgyak helyett a diákok interdiszciplináris formában fognak tanulni az egyes jelenségekről és eseményekről. Például a második világháborút a történelem, a földrajz és a matematika szemszögéből is vizsgálni fogják. A Kávéházi Vendéglátás keretén belül pedig teljes egészében elsajátíthatják az angol nyelvet, a közgazdaságtant és fejleszthetik kommunikációs képességeiket is.

Ezt az új iskolai rendszert először a nagyobb diákoknál, 16 éves kortól vezetik be. Az elképzelés az, hogy a diákok maguk válasszák meg, milyen témáról szeretnének tanulni, szem előtt tartva jövőbeni terveiket és képességeiket is. Ezzel a módszerrel elkerülhető, hogy a diák pl. fizikát vagy kémiát tanuljon éveken keresztül, miközben csak az jár a fejében, hogy erre a tudásra az iskola befejeztével soha nem lesz szüksége.

A tanár-diák közti hagyományos kommunikáció szintén változni fog. A diákok már nem iskolapadban ülnek idegesen arra várva, hogy mikor hívják ki őket felelni. Ehelyett együtt dolgoznak kis csoportokban és átbeszélik egymással a dolgokat.

A finn oktatási rendszer a kollektív munkát ösztönzi, éppen ezért a változások a tanárokat is érintik. Az iskolai reform szükségessé teszi a különböző tantárgyak oktatói közötti együttműködést. Helsinkiben a tanárok 70%-a már részt vett egy előkészítőn, ahol megismerhette az új oktatási rendszert, melynek eredményeként béremelést is kapnak. A változásokat teljes körűen várhatóan 2020-ra vezetik be.