Általános szerződési feltételek

A ketkes.com tájékoztatja a Felhasználót, hogy a ketkes.com jogosult a Felhasználási Feltételeket módosítani, amennyiben új szolgáltatás bevezetésére, illetve a jelenlegi szolgáltatások hatékonyabbá tételére kerül sor.

Felhasználó által feltöltött tartalom

A Honlapra kizárólag eddig még máshol meg nem jelent, fel nem használt ételreceptet és ételfotót (továbbiakban együttesen: „recept”) lehet feltölteni.

A Felhasználó ételreceptjének feltöltésével hozzájárul, hogy a beküldött recept Felhasználói nevének feltüntetésével felkerüljön a Honlapra, egyúttal az ketkes.com, mint a Honlap kezelőjére ruházza visszavonhatatlanul, kizárólagosan, teljeskörűen és korlátozásmentesen a receptre vonatkozó valamennyi jogát, minden lehetséges felhasználási forma vonatkozásában. Ennek alapján a ketkes.com különösen, de nem kizárólagosan:

 • a receptet korlátozásmentesen átdolgozhatja (így különösen, de nem kizárólagosan:
  jogosult a receptet stilisztikailag, helyesírásilag, javítani, átdolgozni és illusztrációkkal
  ellátni), többszörözheti és terjesztheti (bármilyen reklámhordozón);
 • korlátozás nélkül jogosult a receptre vonatkozó jogait harmadik személyekre átruházni,
  a receptre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot
  engedélyezni;
 • korlátozás nélkül jogosult a receptet bármilyen adathordozón, módon rögzíteni és
  átmásolni (kép-, hangfelvétel, számítógép, elektronikus adathordó stb.).

A ketkes.com ezen jogok területi (akár külföldön is) és időbeli korlátozás nélkül illetik meg. A ketkes.com a felhasználás módját és mértékét illetően sem köti korlát.

A Felhasználó kijelenti, hogy a recepttel kapcsolatos jogoknak az általa történő átengedése és a recept végleges átadása a ketkes.com részére ingyenesen történik.

A Felhasználó a recept feltöltésével igazolja, hogy semmilyen módon sem sérti harmadik személyek (személyiségi, szerzői stb.) jogait, és minden esetlegesen érintett 3. személytől rendelkezik megfelelő felhatalmazással. A Felhasználó szavatolja, hogy harmadik személyeknek nincs olyan joga, amely a ketkes.com a recept felhasználásában korlátozná vagy megakadályozná (így különösen, de nem kizárólagosan: a Felhasználó semmiképpen sem küld be másoktól átvett, lemásolt, átdolgozott recepteket).

A fentiek betartásáért a Felhasználó teljes körű anyagi felelősséggel tartozik úgy a ketkes.com, mint harmadik személyek felé, ennek Felhasználó általi betartását a ketkes.com nem köteles ellenőrizni, és azok Felhasználók általi be nem tartásáért a ketkes.com semmilyen módon sem felel.

A feltöltéssel a felhasználó tudomásul veszi és kijelenti, hogy a feltöltéssel, beküldéssel, csatolással vagy azok tartalmával kapcsolatosan szolgáltató felé semmilyen jogi követeléssel nem áll, és semmilyen egyéb követelést nem támaszt.

A Felhasználó vállalja, hogy a recepthez feltöltött fotó semmilyen módon sem sérti harmadik személyek személyiségi jogait (személyiségi, szerzői stb.), így különösen, de nem kizárólagosan: a Felhasználó semmiképpen sem küld be harmadik személyről készült fotót.

A Felhasználó által közzétett hozzászólásokat a ketkes.com nem ellenőrzi, illetve nem kötelessége az ilyen információk figyelése, és semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen információkért, ugyanakkor a hozzászólásokat a ketkes.com moderálhatja, törölheti.

Felelősség

 1. A receptet beküldő felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapra feltöltött tartalmakért ő a felelős, továbbá tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az üzemeltető jogosult a feltöltött tartalmat módosítani, és ha a feltöltött tartalom jogsértő azt eltávolítani.
 2. A receptet beküldő a tartalom feltöltésével felhasználási jogot ad az üzemeltetőnek, és a felhasználással kapcsolatos bármilyen díjazásról lemond. Ezen jog birtokában az üzemeltető harmadik személynek további felhasználást engedélyezhet.
 3. A felhasználó a weboldalra történő feltöltéssel tudomásul veszi és kifejezetten kijelenti, hogy a feltöltött tartalmak tartalmakat kifejezetten ingyenesen, vagyoni ellenszolgáltatás nélkül bocsátja a szolgáltató rendelkezésére. A felhasználó a tartalmak rendelkezésre bocsátásával egyben felhasználási jogot enged a szolgáltatónak, melynek keretében a szolgáltató jogosulttá válik a feltöltött tartalom bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli ismételt felhasználására, mely felhasználás kiterjed többek között a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 18-29. §-aiban foglalt és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés – ezen belül a mű rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is -, valamit a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének, átdolgozásának vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is.

A ketkes.com joga van előzetes figyelmeztetés nélkül törölni a Felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása szerint úgy ítéli meg, hogy a Felhasználó:

 • Magatartása sérti a jelen felhasználási feltételek bármely pontját, vagy az Üzemeltető vagy más személyek jogát
 • Kárt okoz másoknak
 • Szerzői jogot sért meg
 • A ketkes.com hozzájárulása nélkül folytat reklámozási és/vagy pénzgyűjtési tevékenységet

A jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosításának jogát a ketkes.com fenntartja.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne a Honlappal kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi címen: https://ketkes.com/kapcsolat/