Az a fajta nevelés, amiben a fő szerep az anyára vár, a legtöbb családban továbbra is tradicionális és prioritást élvez, írja a Wake Up Your Mind

Ez a helyzet a fiúkkal, azaz az anya szerepe rendkívül fontos, de egy leánygyermek számára az apjával való kapcsolatok gyakran azok életének sarokkövévé válnak.

Bármennyire is igyekszik az anya, nem tudja a lánya, egy leendő nő életében az első és talán legfontosabb férfi szerepét betölteni, azt, amit az apja tölt be.

Gyors és egészséges vacsora 10 perc alatt! Kattints ide és nézd meg ezt a videóban. Olcsó és finom cukkini recept

1) Az apa fontos a lánya érzelmi fejlődéséhez.

Az apa kellő figyelme és őszinte szeretete biztosítja a lánya számára a biztonság és a kényelem, az önbizalom és a magabiztosság érzetét.

Mindez közvetlenül befolyásolja a nőiességet, az önbecsülést, amelyek elengedhetetlenek a gyengébbik nem tagjai számára a jövőbeni sikeresség érdekében.

A szerető apának mindig a legfontosabb a lánya, fő büszkesége és a szeme fénye.

Érezve a felettébb szükséges apai szeretetet, a lány helyesen növekedhet fel, és figyelemre méltónak tartja magát, tiszteletteljes, udvarias és szeretetteljes hozzáállást tapasztal egy férfitól.

Ebben az esetben a felnőtté vált lánynak kevesebb félelme lesz, tudja, hogyan kell reagálni az udvariasságra és a szeretetre, és a gyermekkora óta folyamatosan kialakított pozitív hozzáállás egész életében elkíséri.

2) Miért fontos az apa tisztán gyakorlati szempontból?

A felnőtt lány férfiakkal való kommunikációhoz és a velük szembeni viselkedéshez való pszichológiai hozzáállása, a jövőbeli társ választása nagyban függ a lánya és az apja közötti kölcsönös viszonytól.

Tehát, amennyiben nincs apa lány közelében (például amikor egy lány apa nélkül nő fel, vagy ki van rekesztve a lány neveléséből), akkor a jövőben nagy a valószínűsége, hogy a férfiakra „idegenként” fog tekinteni.

Van még egy érdekes aspektusa az apa-lányak kölcsönös kapcsolatnak, ez pedig a pénzhez, pénzügyekhez fűződő viszony. A dac, az elégedetlenség, a türelmetlenség és a szülők iránti tisztelet hiánya blokkolja a pozitív áramlást, ami befolyásolhatja az ember pénzügyi jólétét.

Az apához fűződő viszony formálja a célokat és meghatározza, mennyire könnyű az adott embernek pénzt keresni, az életben, illetve a karrierben sikereket elérni.

3) Az apákat a kezdetektől fogva be kell vonni a lányuk nevelésébe.

Számos tanulmány rámutatott arra, hogy azok az apák, akik közvetlenül a születésüktől fogva kézbe vették a gyermeküket, gyermekükkel a későbbiek során is többet játszottak, illetve felnövekvő gyermekeiket jobban gondozták, nevelték.

A gondozó apa új szerepe pozitív hatással van a család fejlődésére is. Egy másik tanulmány szerint azok a csecsemők, akiknek apja aktívan részt vett azok nevelésben, magasabb pontszámokat értek el a finommotoros és mentális fejlődést mérő teszteken.

Más tanulmányok szerint az ilyen csecsemők szociálisan is jobban fejlettek.

A házastársak között kevesebb a súrlódás, nézeteltérés, és a célok elérése érdekében, illetve a döntéshozatalban egyetértés van közöttük, ha mindketten aktívan részt vesznek a gyermekük nevelésében.

A lányok és apák szoros érzelmi közelsége, amely a korai gyermekkorban alakul ki, kedvezően hat a gyermek tinédzserkorában is.

Azok a lányok, akiknek fejlődését az apjuk már kisgyermekkoruktól fogva aktívan alakítja, , jobban megbirkóznak az élet nehézségeivel és gyorsan megtalálják a közös nyelvet más férfiakkal.

4) Mindkét szülő fontos szerepet játszik a gyermek életében.

A gyermekek növekedésük során sokat tanulnak a megfigyelések útján, és utánozzák a szülőket. Az anya és apa kapcsolatának követésével és az apával való kapcsolattartás révén a lányok megszerzik első tapasztalataikat egy férfival.

Az apáknak úgy kell viselkedniük lányaikkal és feleségükkel, hogy a lányok védelmezőként és támogatóként láthassák őket. Már csak azért is, mivel a lányuk későbbi életében társuk gyakran olyan férfiak lesznek, akik tulajdonságaikban hasonlítanak a saját apjukra.

A vak anyai szeretet piedesztálra emeli a lányokat. A nők napokig képesek agyondicsérni „hercegnőiket”, míg a férfiak értékelése sokkalta józanabb.

A ritka apai dicséretet a gyermekek jobban értékelik, ezért ezek jobban elraktározódnak bennük, és hosszú ideig megmaradnak a memóriájukban. Az apáknak figyelniük kell arra, hogy ugyanúgy ünnepeljék lányaik sikereit, büszkék legyenek rájuk, örülniük kell győzelmeiknek, nem elfelejtve az építő jellegű kritikát sem.

Te egyetértesz ezekkel a szakértői megállapításokkal?