Az a fajta nevelés, amiben a fő szerep az anyára vár, a legtöbb családban továbbra is tradicionális és prioritást élvez, írja a Wake Up Your Mind

Ez a helyzet a fiúkkal, azaz az anya szerepe rendkívül fontos, de egy leánygyermek számára az apjával való kapcsolatok gyakran azok életének sarokkövévé válnak.

Bármennyire is igyekszik az anya, nem tudja a lánya, egy leendő nő életében az első és talán legfontosabb férfi szerepét betölteni, azt, amit az apja tölt be.

1) Az apa fontos a lánya érzelmi fejlődéséhez.

Az apa kellő figyelme és őszinte szeretete biztosítja a lánya számára a biztonság és a kényelem, az önbizalom és a magabiztosság érzetét.

Mindez közvetlenül befolyásolja a nőiességet, az önbecsülést, amelyek elengedhetetlenek a gyengébbik nem tagjai számára a jövőbeni sikeresség érdekében.

A szerető apának mindig a legfontosabb a lánya, fő büszkesége és a szeme fénye.

Érezve a felettébb szükséges apai szeretetet, a lány helyesen növekedhet fel, és figyelemre méltónak tartja magát, tiszteletteljes, udvarias és szeretetteljes hozzáállást tapasztal egy férfitól.

Ebben az esetben a felnőtté vált lánynak kevesebb félelme lesz, tudja, hogyan kell reagálni az udvariasságra és a szeretetre, és a gyermekkora óta folyamatosan kialakított pozitív hozzáállás egész életében elkíséri.

2) Miért fontos az apa tisztán gyakorlati szempontból?

A felnőtt lány férfiakkal való kommunikációhoz és a velük szembeni viselkedéshez való pszichológiai hozzáállása, a jövőbeli társ választása nagyban függ a lánya és az apja közötti kölcsönös viszonytól.

Tehát, amennyiben nincs apa lány közelében (például amikor egy lány apa nélkül nő fel, vagy ki van rekesztve a lány neveléséből), akkor a jövőben nagy a valószínűsége, hogy a férfiakra „idegenként” fog tekinteni.

Van még egy érdekes aspektusa az apa-lányak kölcsönös kapcsolatnak, ez pedig a pénzhez, pénzügyekhez fűződő viszony. A dac, az elégedetlenség, a türelmetlenség és a szülők iránti tisztelet hiánya blokkolja a pozitív áramlást, ami befolyásolhatja az ember pénzügyi jólétét.

Az apához fűződő viszony formálja a célokat és meghatározza, mennyire könnyű az adott embernek pénzt keresni, az életben, illetve a karrierben sikereket elérni.

3) Az apákat a kezdetektől fogva be kell vonni a lányuk nevelésébe.

Számos tanulmány rámutatott arra, hogy azok az apák, akik közvetlenül a születésüktől fogva kézbe vették a gyermeküket, gyermekükkel a későbbiek során is többet játszottak, illetve felnövekvő gyermekeiket jobban gondozták, nevelték.

A gondozó apa új szerepe pozitív hatással van a család fejlődésére is. Egy másik tanulmány szerint azok a csecsemők, akiknek apja aktívan részt vett azok nevelésben, magasabb pontszámokat értek el a finommotoros és mentális fejlődést mérő teszteken.

Más tanulmányok szerint az ilyen csecsemők szociálisan is jobban fejlettek.

A házastársak között kevesebb a súrlódás, nézeteltérés, és a célok elérése érdekében, illetve a döntéshozatalban egyetértés van közöttük, ha mindketten aktívan részt vesznek a gyermekük nevelésében.

A lányok és apák szoros érzelmi közelsége, amely a korai gyermekkorban alakul ki, kedvezően hat a gyermek tinédzserkorában is.

Azok a lányok, akiknek fejlődését az apjuk már kisgyermekkoruktól fogva aktívan alakítja, , jobban megbirkóznak az élet nehézségeivel és gyorsan megtalálják a közös nyelvet más férfiakkal.

4) Mindkét szülő fontos szerepet játszik a gyermek életében.

A gyermekek növekedésük során sokat tanulnak a megfigyelések útján, és utánozzák a szülőket. Az anya és apa kapcsolatának követésével és az apával való kapcsolattartás révén a lányok megszerzik első tapasztalataikat egy férfival.

Az apáknak úgy kell viselkedniük lányaikkal és feleségükkel, hogy a lányok védelmezőként és támogatóként láthassák őket. Már csak azért is, mivel a lányuk későbbi életében társuk gyakran olyan férfiak lesznek, akik tulajdonságaikban hasonlítanak a saját apjukra.

A vak anyai szeretet piedesztálra emeli a lányokat. A nők napokig képesek agyondicsérni „hercegnőiket”, míg a férfiak értékelése sokkalta józanabb.

A ritka apai dicséretet a gyermekek jobban értékelik, ezért ezek jobban elraktározódnak bennük, és hosszú ideig megmaradnak a memóriájukban. Az apáknak figyelniük kell arra, hogy ugyanúgy ünnepeljék lányaik sikereit, büszkék legyenek rájuk, örülniük kell győzelmeiknek, nem elfelejtve az építő jellegű kritikát sem.

Te egyetértesz ezekkel a szakértői megállapításokkal?