Szerintetek mit jelenthet az Apa cuka, funda luka kezdetű mondóka?

Kíváncsiak vagyunk, milyen érzést vált ki belőletek ez a mondóka, hiszen az egyéni gondolataitok fontosak számunkra! Csupán csak szójáték lenne? Vagy létezik egyéb mélyebb értelmezése is?

De nem csak ez az egy mondóka ilyen, hanem a magyar népi mondókák közül több tartalmaz efféle játékosságot, pl: “ingyom-bingyom tálibe, tutálibe málibe” amelyeknek első olvasatra nem sok jelentés tulajdonítunk. Ám meglehet, hogy létezik magyarázat rá!

De tényleg nincs jelentésük?

Ki tud még ennél is jobbat mondani?