A rossz tanulókból, hogy lesznek sikeres emberek? Az iskolában csak bukdácsolt, most meg vezető pozícióban dolgozik…

Volt egy osztálytársam, aki mindig az én dolgozatomat másolta és én segítettem neki a házi feladat megírásában is, most pedig én vagyok az egyik alkalmazottja, ő pedig a főnököm. Miért történnek az életben ilyen igazságtalanságok?

Paul Orfalea az egyik milliárdos jelölt az elemiben még az ÁBC-t sem tudta és több iskolából is elküldték, nagy nehezen sikerült kijárnia az iskolát, de nagyon rossz jegyei voltak.

Steve Jobs-ot kizárták az iskolából a viselkedése miatt és azért mert nem készítette el a házi feladatait. Szerinte a házi feladat elvégzése csak időpazarlás, unalmas és ő ezért nagyon elveszettnek érezte magát. – írt róla a könyvében.

Biztosan többen feltettétek már azt a kérdést, hogy azok akik jó tanulók voltak az iskolában miért nem olyan sikeresek az életben, mint azok akik rossz tanulók voltak?

Marina Melia elismert pszichológus szerint mindez az érzelmi intelligenciával (EQ) magyarázható. A sikeres embereknél ez a fajta intelligencia nagyon fejlett, még az IQ szintnél is fejlettebb.

A Harvard egyetem kutatói szerint ebben az esetben az IQ szint csak 20 százalékban játszik közre, mert ha egy vezetőnek az IQ szintje nagyon magas és a EQ szintje alacsony, akkor kevés az esélye annak, hogy az adott dolgot véghez tudja vinni.

Az érzelmi intelligencia több olyan fontos összetevőből áll, amit nehéz jellemezni, most ezeket szeretnénk felsorolni nektek

1. Saját magunk érzékelése és megértése

Nagyon fontos, hogy hallgassunk a belső hangunkra, hogy megismerjük a gyengénket és az erősségünket, a lehetőségeinknél. A helyes önértékeléssel rendelkező emberek autóiróniával is rendelkeznek, mindig készek valami új dolog megtanulására és az építő kritikákat mindig szívesen fogadják. Mivel tisztában vannak a saját értékükkel maximálisan hasznukra válik.

2. Önkontroll

Az önkontroll szintje attól függ mennyire vagyunk tisztában a saját erőnkkel. Azok az emberek akik ezt tudják, kontrollálják a negatív érzelmeket és higgadtak tudnak maradni a legkritikusabb helyzetekben is. Flexibilisek és könnyen átalakítják a nehezebb szituációkat olyanra ami a hasznukra válik.

3. Megértés

Megértjük a másik ember érzéseit is, így harmonikus és megértő kapcsolatot alakíthatunk ki különféle emberekkel.

4. Felelősségvállalás a kapcsolatokért

A saját érzelmeink kontrollálása nagyon fontos egy tartós kapcsolat kialakításához. Ahhoz, hogy elnyerjük a körülöttünk lévő emberek bizalmát helyesen kell kifejeznünk magunkat úgy, hogy a másik embert ne sértsük meg. Akik rendelkeznek ezzel az adottsággal nagyon meggyőzőek tudnak lenni és az emberek szeretnek velük beszélgetni.

5. Döntéshozatal

Az érzelmi intelligencia a döntéshozatalnál nyilvánul meg a legjobban. Marina Melia szerint 5 olyan kulcsszó van amely megkülönbözteti a sikeres embert a sikertelen embertől. A sikertelen ember nem ismeri a tudatosságot, az igazat, a kritériumot, a felelősséget és az alternatívát.

Egy ember akkor tudatos amikor egy választás előtt áll és tudja, hogy ezt a problémát meg kell oldani. A hatékony ember el tudja fogadni az igazságot, megérti az okokat és tud döntést hozni.

Az intelligens ember érzelmileg sohasem fogja másra átruházni azt a dolgot amiért ő a felelős. Mindenki tudja, hogy az IQ szint csökken ahogy öregszünk, de az érzelmi intelligencia egész életünkben fejlődik, egyszóval az az ember aki fejleszti az érzelmi intelligenciáját sokkal jobb eredményeket ér el az életben, mint az aki okos, de erre nem figyel.