Május 10. – Madarak és fák napja: „Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.” (Herman Ottó)

A világ első Madarak és Fák Napja rendezvényét Chernel István, 
a híres ornitológus szervezte meg 1902-ben Kőszegen, 
a párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján.

Az ünnep hivatalossá Herman Ottó javaslatára vált 1906-ban, 
amikor gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter
rendeletben írta elő a Madarak és Fák Napja megszervezését
minden iskola számára.

Az 1906. évi I. törvénycikk szerint minden év májusában 
egy napot az iskolákban arra kell szentelni, hogy
megismertessék a diákokat a hasznos madarakkal.
E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság – 
különösen az ifjúság – természet védelme iránti
elkötelezettségét kell szolgálnia.”

„Édes gyümölcsét várva-várod, 
S te mégis letörnéd a virágot? 
Szegény virág gyorsan elszárad, 
S te bánkódnál majd, késő bánat. 
Ne bántsd a fát!

Fa lombja közt viharban, vészben 
Lám meg se ring madárka fészke, 
Fáradt ha vagy, leülsz alája, 
S elszenderít madár danája. 
Szeresd a fát! ” <3

(Benedek Elek)